Contrast d'hipòtesi sobre una població normal


Interpretació Intervals de confiança:

Puntejat: No inclou el valor real del paràmetre (Error de tipus I)

Vermell: Rebutgem la H0

Negre: No rebutgem la H0: el valor de la hipòtesis nul·la cau dins l'interval