ANOVA 1 factor amb dades agregades

Abans d'entrar les dades heu d'especificar el nombre de grups i el que s'entre en la segona columna!

Entrada de dades

Taula ANOVA