QÜESTIONARI D'ACTIVITAT FÍSICA EN EL TEMPS DE LLEURE REDUÏT

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TIEMPO LIBRE REDUCIDO

Aquest qüestionari és públic i ha estat validat pel grup REGICOR (1).
Este cuestionario es público y ha estado validado por el grupo REGICOR (1).
1. Molina L, Sarmiento M, Peñafiel J, Donaire D, Garcia-Aymerich J, Gomez M, et al. (2017) Validation of the Regicor Short Physical Activity Questionnaire for the Adult Population. PLoS ONE 12(1): e0168148. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168148


Tot seguit li preguntarem per unes activitats referides a les realitzades en un mes convencional
A continuación le preguntaremos sobre actividades referidas a las realizadas en un mes convencional


Quants dies camina depressa al mes?
¿Cuántos días camina deprisa al mes?
Quants minuts de mitjana al dia?
¿Cuántos minutos al día?
Quants dies passeja o camina tranquil·lament al mes?
¿Cuántos días pasea o camina tranquilamente al mes?
Quants minuts de mitjana al dia?
¿Cuántos minutos al día?
Quants dies camina per la muntanya, va d'excursió al mes?
¿Cuántos días camina campo a través, va de excursión al mes?
Quants minuts de mitjana al dia?
¿Cuántos minutos al día?
Quants dies puja escales al mes?
¿Cuántos días sube escaleras al mes?
Quants pisos de mitjana al dia?
¿Cuántos pisos al día?
Quants dies treballa l'hort o el jardí al mes?
¿Cuántos días trabaja en el huerto o en el jardín al mes?
Quants minuts de mitjana al dia?
¿Cuántos minutos al día?
Quants dies fa exercici o esport a l'aire lliure o a casa o al gimnàs al mes?
¿Cuántos días hace ejercicios y deportes al aire libre o en casa o en el gimnasio al mes?
Quants minuts de mitjana al dia?
¿Cuántos minutos al día?

Prem en 'Afegir activitat extra' si fas alguna altra activitat
Clica en 'añadir actividad extra' si realiza alguna otra actividadResultats del qüestionari:
Resultados del cuestionario:

Despesa energètica:
Gasto energético: